• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با گروه آزمایشگاهی دانا هستید، لطفا اطلاعات خود را به طور صحیح در فرم زیر وارد کنید تا در صورت لزوم با شما تماس حاصل نمائیم:

گروه شغلی موردنیاز:

نیروی واحد فنی (کارشناس یا کاردان علوم آزمایشگاهی)

ارسال درخواست