• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
احساسات چاق کننده !

احساسات چاق کننده !

احساساتی که شما را چاق میکند

گاهی اوقات هورمون ها تحت تأثیر احساسات ما مستقیما بر روی سلول های چربی اثر می گذارند و باعث می شوند تا بافت چربی بدست آوریم. در واقع، احساسات ما میتواند در سایز شکممان نقش داشته باشند.

تنهایی
تنهایی، هورمون های گرسنگی را به هم می ریزد. هرگونه خلق و خوی بد ممکن است ما را وادار کند که با غذا خود را آرام کنیم و احساس تنهایی یکی از همان احساسات بد است.

ازدواج
بررسی بیش از ۶۰۰ مطالعه نشان داد که ازدواج، با افزایش وزن ارتباط دارد.

محرومیت
مغز ما غذاهای ممنوعه را به عنوان پاداش در نظر می گیرد و ما را برای هوسهایی که به سختی برآورده می شوند، آماده می کند.

اضطراب
هنگامی که مضطرب هستید، بدن احساس می کند که مرتبا تحت فشار شدید است. به همین دلیل است که اضطراب محرک قدرتمندی برای افزایش وزن است.

استرس
داشتن استرس، ذخیره چربی را تحریک می کند. وقتی استرس به بدن وارد می شود، اولین کاری که بدن شما انجام می دهد افزایش تولید آدرنالین است.

دلزدگی و ملامت
وقتی دچار ملالت هستید، واقعا توانایی خود را در انتخاب غذاهای هوشمند از دست میدهید.