• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
تست های تشخیصی سندروم شدید تنفسی حاد کرونا ویروس

تست های تشخیصی سندروم شدید تنفسی حاد کرونا ویروس

همه گیری بیماری ویروس کرونا 2019 (کووید 19) همچنان بر بخش های عمده ای از جهان تأثیرگذار است...

تشخیص بیماری با آنالیز عرق بدن

تشخیص بیماری با آنالیز عرق بدن

در تست عرق مقدار سدیم و کلر موجود در عرق اندازه‌گیری می‌شود چون الکترولیت‌های سدیم و کلر به تنظیم آب در بافت‌های بدن کمک می‌کنند.